Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vykdydamas savo veiklą vadovaujasi Pasvalio socialinių paslaugų centras

LR Socialinių paslaugų įstatymas 2006-01-19 Nr. X-493Galiojanti suvestinė redakcija 2019-10-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-31 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/bahXwHPDO

LR SADM ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-24  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

LR “Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas” Galiojanti suvestinė redakcija 2019-09-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/zKnPrLHqwo 

LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603 Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-31https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/bahXwHPDOb

LR “Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas” Galiojanti suvestinė redakcija 2019-09-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/zKnPrLHqwo  

LR SADM ministro įsakymas “Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo” 2018 m. kovo 29 d. Nr. A1-141 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2

Meniu
Šriftas
Spalvos