Priėmimas

Pasvalio socialinių paslaugų centras skelbia atranką atvejo vadybininko pareigoms eiti

Pagrindinės atvejo vadybininko funkcijos: Formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti iškylančias problemas, telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir (ar) šeimai, organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, koordinuoti socialinių darbuotojų darbui su šeimomis veiklą ir kt.  Darbo užmokestis 1237,28 Eur – 1358,72 Eur (prieš mokesčius).

Kvalifikaciniai reikalavimai: socialinio darbo ar jam prilygintas aukštasis išsilavinimas, turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo su šeima ar vaikais ar savanorystės patirtį, turėti organizacinių gebėjimų.

Pretendentas tiesiogiai ar  elektroniniu paštu iki 2020-02-13 pateikia šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami adresu: Pasvalys Joniškėlio g. 1 Tel.: (8 451) 52755, 8 612 26356, rasa@pasvalys.lt