Paslaugos

Paslaugos,  struktūra – Paslaugų centras – tai mišri socialinių paslaugų įstaiga, kurioje nuolatinai gyvena 35 pagyvenę ir neįgalūs asmenys, 170-iai asmenų paslaugos teikiamos namuose.

Specialiosios paslaugos – teikiamos nuolatinai gyvenantiems gyventojams. Paslaugų centro darbuotojai į kiekvieną gyventoją žiūri kaip į asmenybę su individualiais poreikiais. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas žmogus yra nepakartojamas, gerbtina asmenybė. Darbuotojų pareiga – padrąsinti, pagirti, įtikinti gyventoją, kad dar daug ką jis gali padaryti pats. Gyventojo pasitikėjimas jėgomis labai svarbus dalykas. Mums svarbu, kad žmogus čia jaustųsi kaip savo namuose, būtų saugus. Todėl pirmenybė yra teikiama žmogui, nes kiekvienas nori jaustis mylimas, priimtas, išklausytas, reikalingas.

Bendrosios paslaugos:
– Kliento namuose teikiamos paslaugos, siekiant paslaugų gavėjui  sudaryti normalias gyvenimo sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą namuose, palaikant ryšius su bendruomene bei išvengiant specialiųjų  paslaugų teikimo;
– aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis – rajono gyventojams individualiai parenkamos ir skiriamos techninės pagalbos priemonės.
– specialaus transporto paslaugų organizavimas – tai specialaus transporto paslaugos neįgaliesiems ir kitiems asmenims, kurie dėl ligos, sužalojimo, senatvės, nepajėgūs naudotis bendruoju transportu.

Darbo terapijos ir užimtumo paslaugos:
– skalbimo paslaugos, pirties paslaugos, masažas, reklamos gamyba, staliaus, smulkūs remonto darbai.