Kontaktai

Pasvalio socialinių paslaugų centras
Įmonės kodas 169277634, Joniškėlio g. 1, LT-39116 Pasvalys
tel./faksas (8 451)  52 755

Direktorė
Rasa Beinorienė
tel/faks (8 451)  52 755
el.p. rasa@pasvalys.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Raimondas Brazdžionis
tel. (8 451)  34 249

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams
Gitana Gaidžiūnienė
tel. (8 451)  52 755

Vyr. buhalterė
Rita Baniūnienė
tel. (8 451)  52 755
el.p. pasc@pasvalys.lt

Institucinės socialinės globos padalinys
Vyr.socialinė darbuotoja-padalinio vadovė
Rita Gumbelevičienė
tel. (8 451)  52 755

Dienos užimtumo padalinys
Vyr.socialinė darbuotoja-padalinio vadovė
Danguolė Grigaitienė
tel. (8 451)  52 755

Vyr. socialinė darbuotoja pagalbai į namus
Lida Bačkienė
tel. (8 451)  50 662

Vyr. socialinė darbuotoja kompensacinei technikai
Rūta Gegeckienė
tel. (8 451)  51 471

Globos centro padalinys

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Indrė Chochliavinė
tel. 8 650 58022
el.p. i.chochliavine@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja
Asta Bučinskienė
tel. 8 616 44186
el.p. a.bucinskiene@pasvalys.lt

Psichologė
Miglė Gribauskaitė
tel.8 691 17202
el.p. m.gribauskaite@pasvalys.lt

 

Darbo su šeimomis padalinys
Padalinio vadovė – atvejo vadybininkė
Jolanta Grybauskienė
tel. 8 610  60 644
el.p. jolantagryb@gmail.com

Atvejo vadybinbinkė
Vigilija Paliulionytė
tel. 8 686  65 908
el.p. v.paliulionyte@pasvalys.lt

Atvejo vadybininkė
Snieguolė Gruzinskienė
tel. 8 610  60 650
el.p. snieguole.gruz@gmail.com