GLOBOS CENTRO INFORMACIJA

Skatindami globą ir įvaikinimą šeimose, Pasvalio Globos centras sveikino visus artėjančių Šv. Velykų progą, marginome margutį, dalinome lankstinukus, viešinome Globos centro veiklą! Ačiū dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie iniciatyvos!!!!
Sveikiname su Kovo 11-ąją! Džiaugiamės, kad glaudžiai bendradarbiaudami siekiame bendro tikslo – užtikrinti vaikų gerovę!
Su gražia švente Jus sveikina: Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė, vyr. specialistė Danguolė Brazdžionienė, Pasvalio VVTAĮT patarėja Astra Kanišauskienė, vyr. specialistės Monika Balnytė-Skaringienė, Agnė Naktinienė, Giedrė Pilotaitė, Edita Gailiūnaitė, Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Beinorienė, atvejo vadybos padalinio vadovė Jolanta Grybauskienė ir Globos centro specialistės!
Palaikom kraujo donorystės iniciatyvą ir skleidžiam globos žinią!
Kviečiame globėjus (rūpintojus), budinčius globotojus, šeimynos dalyvius ir asmenis norinčius tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais kreiptis nemokamu telefonu iškilus problemoms ar prireikus konsultacijų susijusiu su globos klausimais
Pasvalio Globos centro organizuojamų savitarpio pagalbos grupių globėjams 2021 metų I ketvirčio grafikas
Artėjant gražiausioms metų šventėms kviečiame nepamiršti vaikų augančių globos institucijose. Suteikime galimybę vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. Laikinai svečiuotis galima paimti vaiką nuo 5 metų. Nebūkime abejingi ir suteikime vaikams kitokias Kalėdas! Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centrą tel:. 861644186
2020-09-10 Pasvalio Socialinių paslaugų centro Globos centre vyko Zigmo Giedrimo vedami mokymai “Globojamų (rūpinamų), įvaikintų vaikų auklėjimo ir ugdymo ypatumai”. Mokymuose dalyvavo globėjai (rūpintojai), Globos centro specialistės ir VVTAĮT specialistės. Dėkojame lektoriui Zigmui Giedrimui už žinias, o dalyvavusiems – aktyvumą ir geras emocijas.
Pasvalio Globos centro padalinys kartu su Darbo su šeima padaliniu dalyvavo “Baltijos kelio minėjime” ir susikibę už rankų palaikome Baltarusiją!
2020-08-19 Pasvalio Globos centras lankėsi “Pasvalio veiklių mamų klubo” organizuotoje kasmetinėje šeimų šventėje. Globos centro darbuotojos bendravo su šventės dalyviais, skleidė globos žinią, atsakė į rūpimus klausimus, dalino informacinius lankstinukus. Džiaugiamės šaunia “Pasvalio veiklių mamų klubo” iniciatyva bei bendradarbiavimu!
Dalinamės Pasvalio rajono gyventojų linkėjimais globėjams!
2020-07-03 Pasvalio Globos centras organizavo žygį į Balsių malūną su globėjų šeimomis. Globėjų šeimos buvo pakviestos dalyvauti Globėjų dienos minėjime, kurio metu sveikinimo žodžius tarė Pasvalio miesto savivaldybės, Pasvalio Socialinių paslaugų centro ir religinės bendruomenės atstovai.
Pasibaigus sveikinimams, svečiams pasivaišinus ir sušokus zumbą, šventės dalyviai patraukė link Balsių malūno, kur visų laukė vaišės, Pasvalio visuomenės sveikatos biuro darbuotojos paskaita apie saugų elgesį vasarą bei pasivaikščiojimas po gražųjį Balsių malūną.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų įstaigos direktorei R. Beinorienei, Pasvalio merui G. Gegužinskui, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjai R. Ožalinskienei, vaiku teisių atstovams A. Kanišauskienei, M. Balnytė-Skaringienei, E. Gailiūnaitei, kunigui E. Želviui už gražius ir įkvepiančius žodžius globėjams! Didelį AČIŪ tariame Pasvalio visuomenės sveikatos biurui už bendradarbiavimą ir puikią programą! Dėkojame Balsių malūno šeimininkui R. Želviui už svetingumą! Labiausiai dėkojame mūsų globėjams už tai, kad esate ir darote mūsų Pasvalio kraštą vieta, kur auga laimingi vaikai. AČIŪ!

2020 – 07- 02 Pasvalio Globos centras toliau vykdo renginių skirtų Globėjų dienai paminėti iniciatyvą ir lanko rajono bendruomenes! Šiandien mus svetingai pasitiko Vaškų ir Saločių miesteliai, kuriuose bendravome su vietiniais gyventojais, kalbėjome apie globą, globėjų paiešką, Globos centro vaidmenį ir teikiamą pagalbą, rašėme palinkėjimus globėjams. Taip pat Saločiuose žiūrėjome abejingų nepaliekantį filmą apie globą “Moliūgėlio gyvenimas”. Dėkojame už skirtą laiką ir gražius žodžius!

2020-07-01 Pasvalio Globos centras toliau lanko Pasvalio rajono bendruomenes ir skleidžia globos žinią! Šį kartą lankėmės Pušaloto ir Pumpėnų miesteliuose, kuriuose bendravome su vietos gyventojais, kalbėjome apie globą, globėjų paiešką, vyraujančius stereotipus. Dėkojame Pušaloto ir Pumpėnų miestelių bendruomenėms už svetingumą bei gražius žodžius globėjams artėjančios Globėjų dienos proga!

2020-06-30 Pasvalio Globos centras tęsė Globėjų dienai skirtų renginių ciklą ir kartu su Pasvalio savivaldybės atstovais aplankė Nijolės Navickienės šeimyną. Popietė šeimynoje suteikė puikią progą diskutuoti, kalbėtis, praleisti laiką kartu su šeimynos nariais. Labai dėkojame Nijolei Navickienei ir jos šeimynai už svetingumą, šiltą ir gražų priėmimą. Be galo džiaugiamės vaikų kūrybingumu bei draugišku bendravimu! Didelį ačiū tariame Pasvalio rajono vicemerui S. Kiudžiui, Pasvalio rajono Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjai R. Ožalinskienei, vyr. specialistei D. Brazdžionienei, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Pasvalio skyriaus patarėjai A. Kanišauskienei bei vyr. specialistei E. Gailiūnaitei už skirtą laiką bei gražius žodžius šeimynai. Taip pat norime padėkoti Pasvalio rajono Atviro jaunimo centrui bei jo darbuotojai A. Angelienei už puikiai organizuotą veiklą – virtualų grybavimą 3D akiniais.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-06-29 Pasvalio Globos centras pradėjo renginių skirtų Globėjų dienai paminėti ciklą! Pirmiausia vykome į Namišių bendruomenę ir kartu žiūrėjome filmą “Moliūgėlio gyvenimas”, kuriame atskleidžiami vaikų gyvenimo vaikų namuose ypatumai, patirtys, tarpasmeniai santykiai ir noras gyventi šeimoje. Po filmo bendravome su vietos gyventojais bei rašėme palinkėjimus globėjams. Dėkojame Namišių bendruomenei už bendradarbiavimą bei skirtą dėmesį globos aktualumui!

Šiemet Globėjų diena įgijo savo kūrybinį veidą –Globėjų dienos simbolį „Didelis širdies gerumas“. Jį įkvėpė menininko Leono Striogos, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, medinė skulptūra. L. Striogos dirbtuvėje gimė ne tik pati skulptūra, bet ir suvokimas, jog skaidri emocija, šiluma ir mažo žmogaus didelės viltys gali sutilpti viename nuoširdžiame rankų darbo kūrinyje. Šis simbolis – globėjo, kurio vis dar laukia Lietuvos Vaikų globos institucijose augantys 1777 vaikai, jautri meninė išraiška.

SVEIKINAME SU TARPTAUTINE VAIKŲ GYNIMO DIENA!!!

 

Informuojame, kad prasidėjo Globėjų įtėvių mokymo ir konsultavimo mokymai pagal specializuotų mokymų dalį.

          Mokymų pradžios data ir laikas – 2020 m. gegužės 13 d. 15 val.

          Mokymų vieta – Joniškėlio g. 1, Pasvalys.

          Tik registruotiems dalyviams.

          Iškilus klausimams prašome kreiptis tel. nr:. 8 616 44186.

          Pasvalio socialinių paslaugų centras, Globos centro padalinys.

 

Kviečiame į savitarpio pagalbos grupes
Svarbi informacija!
Sparčiai plintant virusui būkime pasiruošę
Rūpinkimės savo emocine būsena šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu!
2020-02-29 Globos centras dalyvavo Pumpėnų bendruomenės susirinkime ir pristatė savo veiklą. Susirinkimo dalyviams pristatytos Globos centro funkcijos, teikiamos paslaugos. Taip pat kalbėta apie globos svarbą bei globėjų paiešką. Dėkojame už skirtą laiką!
Globėjų - rūpintojų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Pasvalyje nuotrauka.
Ačiū Saločių bendruomenei už priėmimą ir galimybę paviešinti Globos centro veiklą, globėjų paiešką ir jų vaidmenį bei svarbą mūsų visuomenėje 2020-02-22  ataskaitinio metu.
Globėjų - rūpintojų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Pasvalyje nuotrauka.
2020-02-16 Pasvalio Globos centras aplankė Namišių kaimo bendruomenę, kuri gražiai ir jaukiai minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną! Globos centras pristatė savo atliekamas funkcijas, teikiamas paslaugas, globos svarbą bei globėjų paiešką. Dėkojame Namišių kaimo bendruomenei už svetingumą ir bendradarbiavimą!
Globėjų - rūpintojų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Pasvalyje nuotrauka.
Dėmesio globėjams!
Globėjų - rūpintojų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Pasvalyje nuotrauka.
Pasvalio Globos centro stendas svečiuojasi Pasvalio sporto mokykloje. Dėkojame už bendradarbiavimą!
Globėjų - rūpintojų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Pasvalyje nuotrauka.
Dėmesio globėjams!!!
Globėjų - rūpintojų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Pasvalyje nuotrauka.

Renkama pavasario Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo pagrindinių mokymų dalyvių grupė, norintiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

Mokymų pradžios data ir laikas – 2020 m. vasario 19 d. 17:10 val.

Mokymų vieta – Joniškėlio g. 1, Pasvalys.

Būtina išankstinė dalyvių registracija:

Tel. nr.:  8 616 44186; 8 650 58022; 8 691 17212.

Pasvalio socialinių paslaugų centras, Globos centro padalinys.

2019-12-19 Pasvalio Globos centras organizavo Kalėdines dirbtuvėles globėjams ir jų šeimoms, kurių metu kiekvienas dalyvis galėjo sau pasigaminti Kalėdinį vainiką! Džiaugiamės dideliu susidomėjimu, gausiu dalyvių būriu ir jaukiai praleistu laiku kartu!
Globėjų - rūpintojų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Pasvalyje nuotrauka.
Globėjų - rūpintojų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Pasvalyje nuotrauka.
Maloniai kviečiame sudalyvauti!
Globėjų - rūpintojų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas Pasvalyje nuotrauka.