DARBO SU ŠEIMOMIS PADALINYS

Mūsų komanda. Mūsų komandą sudaro 4 atvejo vadybininkai ir 14 socialinių darbuotojų dirbančių su šeimomis. Savo veikloje vadovaujamės pagarbos, etikos, konfidencialumo, atsakomybės, teisingumo, nesavanaudiškumo, žmogaus teisių  pripažinimo, orientacijos į asmenį, dalyvavimo, kompleksiškumo principais.

Atvejo vadyba. Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės paslaugos vaikui ir (ar) šeimai, siekiant formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises, teisėtus interesus ir spręsti iškilusias problemas.

Socialinis darbas su šeima. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas: paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), kuriose auga nepilnamečiai vaikai, nes šeima patiria socialinę riziką. Dirbamas darbas su vaiku ir šeima, juos konsultuojant, teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.). Teikiant pagalbą, kartu su asmeniu analizuojama jo (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų sprendimo būdų, nustačius šeimos stiprybes, kurios gali padėti spręsti šeimos ir (ar) vaiko problemas.

Siekiama laiku užtikrinti teikiamą pagalbą šeimoms (šeimos nariai dieną dirba, vaikai lanko ugdymo ar kitas įstaigas), todėl atvejo vadybininkams ir socialiniams darbuotojams nustatytas kitoks nei savivaldybės administracijos darbo laikas, t.y. kitas darbo pradžios ir pabaigos laikas.

Darbo su šeimomis padalinio atvejo vadybininkių kontaktai:

Padalinio vadovė – atvejo vadybininkė
Jolanta Grybauskienė
tel. 8 610 60644
el.p. jolantagryb@gmail.com

Atvejo vadybininkė
Vigilija Paliulionytė
tel. 8 686 65908
el.p. v.paliulionyte@pasvalys.lt

Atvejo vadybininkė
Snieguolė Gruzinskienė
tel. 8 610 60650
el.p. snieguole.gruz@gmail.com

Atvejo vadybininkė
Inga Laikūnienė
tel.8 620 40122
el.p.ingalaiku@gmail.com

Socialiniai  darbuotojai darbui su šeimomis:

Alma Šlekonienė 8 614  87767
Birutė Brazienė 8 655  06929
Edita Žurauskienė 8 610  60643
Modesta Zalensienė 8 656  43124
Dalė Bedalienė 8 610  60598
Dalia Misevičienė 8 620  40098
Inga Pelegrimaitė 8 618  25767
Regina Tamošiūnienė 8 610  60671
Jolita Valotkienė 8 610  60626
Rita Vasiliūnienė 8 618 25761

SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, jog dėl nuo š. m. lapkričio 9 d. skelbiamo visuotinio karantino Lietuvoje, vadovaujantis Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu 2020-10-26, Nr. V-936, 1.17 punktu nukeliami numatyti atvejo nagrinėjimo posėdžiai, kurių metu turėjo vykti numatytos pagalbos planų peržiūros.

            Tačiau, esant būtinybei, organizuosime tiesioginio kontakto būdu, atvejo nagrinėjimo posėdžius, kurių metu laikysimės apsaugos priemonių naudojimo COVID -19 ligos rekomendacijų.

           Dėl pasikeitusių atvejo nagrinėjimo posėdžių datų ir laiko informacija bus atnaujinama ir raštu informuojama.

           Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.

                  LR Vyriausybei Lietuvoje paskelbus ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (COVID-19), Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinys siekdamas apsaugoti besikreipiančius, socialinių paslaugų gavėjus ir socialinius darbuotojus, laikinai riboja tiesioginį klientų aptarnavimą (pagalbos šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, nenutraukiame).

Mieli paslaugų gavėjai dėl informacijos ar  konsultacijos, maloniai prašome su savo specialistu susisiekti telefonu ar elektroniniu paštu. Visus darbuotojų kontaktus rasite:  paslaugucentras.pasvalys.lt

Socialinių kontaktų ribojimas užtikrina, kad virusas nebus platinamas. Endeminėse zonose apsilankę ar su užsikrėtusiu žmogumi artimą sąlytį turėję ir karščiuoti pradėję asmenys turi skambinti skubios pagalbos numeriu 112.

ATSIPRAŠOME UŽ NEPATOGUMUS!

Būkime pilietiški, net ir sunkiausiomis aplinkybėmis nepamirškime padėti vieni kitiems. Kad ir kokia niūri atrodytų situacija, atraskime laiko saugiam pasivaikščiojimui gamtoje. Būkime sveiki!