DARBO SU ŠEIMOMIS INFORMACIJA

2021-05-11 Darbo su šeimomis padalinio darbuotojos dalyvavo mokymuose „Neuroedukacija ir emocinė higiena. Kaip padėti sau?“.
Ačiū partneriui, Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biurui, kad pasirūpino mūsų darbuotojų emocine sveikata!
Dėkojame neuroedukatorei Rėdai Grigaitienei už suteiktas žinias apie meno metodus ir kaip juos taikyti socialiniame ir kasdieniniame darbe.

2021-05-08 Darbo su šeimomis padalinio darbuotoja Alma Šlekonienė kartu su paslaugų gavėjais dalyvavo ,,Maisto banko” akcijoje bendradarbiaudama su Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centru. Smagu prisidėti prie kilnios ir svarbios akcijos!

2021-05-06 Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjams vyko popietė/paskaita nuotoliniu būdu su psichologe Daiva Čeponiene tema “Mano emocijos ir jausmai kaip juos atpažinti ir valdyti savo gyvenime”

MOTINA – artimiausias žmogus pasaulyje, suteikęs gyvybę ir gyvenimo pradmenis, dovanojęs meilę, supratimą, padrąsinimą.

Artėjant pačiai gražiausiai pavasario šventei – MAMŲ dienai, balandžio 30 d., Darbo su šeimomis padalinys kartu su Globos centro padaliniu organizavo šią šventę. Išskirtinis dėmesys skiriamas motinoms. Paslaugų gavėjos ir budinčios globotojos gamino sveikinimo atvirukus, kuriuos padovanos savo mamoms, o išėjusioms – sveikinimus paleido į dangų.

 Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė, Rasa Beinorienė, dėkojo ir padovanojo atsiminimo suvenyrus renginio iniciatorei Alinai ir budinčioms globotojoms Auksuolei ir Jurgitai.  Nuoširdus AČIŪ, Jurgitai, kuri šventę papuošę savo muzikiniais kuriniais!

2021-04-12 Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjai, buvo supažindinti su Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 metų veiklos rezultatais, kurią pristatė įstaigos direktorė Rasa Beinorienė. Veiklos pristatyme negalėję dalyvauti paslaugų gavėjai bus supažindinami individualiai arba gali patys susipažinti įstaigos internetinėje svetainėje.

2021-04-09 Darbo su šeimomis padalinio darbuotojos dalyvavo mokymuose, kuriuose buvo aptariami atvejo vadybos principai priklausomybių srityje

 ŠIAME ŽEMĖLAPYJE ESAME IR  MES!

            BALANŽIO 22-23 D. PASVALIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBO SU ŠEIMOMIS PADALINYJE BUS ATLIEKAMAS IŠORĖS AUDITAS.

♥Lyderystė ♥Personalas ♥Teisės ♥Etika ♥Partnerystė ♥Dalyvavimas ♥Orientacija į asmenį ♥Kompleksiškumas ♥Orientacija į rezultatus ♥Nuolatinis gerinimas – šie 10 EQUASS principų leidžia gyvybingus daigus keliose dešimtyse socialines paslaugas teikiančių įstaigų.

Šiomis dienomis virte verda įstaigų auditas ir jau netrukus sužinosime naujus sertifikuotų įstaigų vardus. Šiandien kviečiame susipažinti su EQUASS kokybės sistemą besidiegiančių įstaigų žemėlapiu.

 

2021-03-31 Darbo su šeimomis padalinio atvejo vadybininkės dalyvavo apskrito stalo diskusijoje, kurią organizavo VVTAĮT Pasvalio skyriaus specialistės. Diskusijos metu  aptarėme bendradarbiavimą ir aktualias temas

2021-03-30 Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjams vyko popietė/paskaita „Dėl smurto artimoje aplinkoje netoleravimo“. Ačiū, bendruomenės pareigūnei Jurgitai Packevičienei už informaciją

DĖMESIO!

Pastebime, kad DAUGĖJA koronavirusu sergančių įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Užsikrėtimo priežastis – šeimoje arba kontaktai už darbo ribų.

Jeigu norime, kad virusas neplistų mūsų šeimose, įmonėse, įstaigose, organizacijose turime laikytis visų numatytų priemonių.

Kaukes nešiojame darbe – TAIP SAUGOME SAVO KOLEGAS IR ARTIMUOSIUS!

Laikomės atstumo – TAIP SAUGOME SAVO KOLEGAS IR ARTIMUOSIUS!

Dirbame atskiromis komandomis, nesibūriuojame – TAIP SAUGOME SAVO KOLEGAS IR ARTIMUOSIUS!

Labai prašome, paslaugų gavėjus nedelsiant pranešti darbuotojui jeigu:

  • pajutote bet kuriuos peršalimo ligoms būdingus simptomus;
  • jeigu Jūsų šeimos narys, su kuriuo kartu gyvenate, turi karantinuotis, nes turėjo kontaktą su sergančiu koronavirusu;
  • jeigu Jūsų šeimos nariui, su kuriuo gyvenate, nustatytas koronavirusas;
  • jeigu žmogui, su kuriuo bendravote, nustatytas koronavirusas.

Tik labai atvirai deklaruodami viską, kas susiję su koronavirusu, galime tikėtis išvengti ligos plitimo. Paslaugų teikimą užtikrinsime nuotoliniu būdu, ieškosime  tinkamiausios pagalbos šeimai.

2021-03-25 Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjams, nuotoliniu būdu vyko popietė/ užsiėmimas su psichologe Daiva Čeponiene. Popietės tema: „Stresas, psichologinis atsparumas kasdieniniame gyvenime“

 

Pasvalio socialinių paslaugų centro, socialinių partnerių kontaktai

Pasvalio socialinių paslaugų centras, tel. 8 451 52755
(socialinės paslaugos);
Pasvalio PASPC, tel. 8 451 34470
(psichologo konsultacijos)
Bendruomeniniai šeimos namai, tel. 8 675 8198
(psichologo konsultacijos, vaikų užimtumas, mediacija)
Švietimo pagalbos tarnyba, tel. 8 451 34284
(psichologo konsultacijos, grupiniai užsiėmimai)
Pasvalio visuomenės sveikatos biuras, tel. 8 451 20130.
Priklausomybių konsultanto konsultacijos:
Registracija tel. 8 610 60644;
konsultantė Virginija tel. 8 648 94474.
AA užsiėmimai tel. 8 672 97822.

     2021-03-12 Darbui su šeimomis padalinio darbuotojoms vyko prevencinė popietė su bendruomenės pareigūne Jurgita Packevičiene Tema: „Bendravimo internete kultūra ir patyčių prevencija“.

Šiandiena vyko Padalinio darbui su šeimomis darbuotojų pasitarimas dėl naujų dokumentų formų patvirtinimo, aptartas 2021 metų veiklos planas

2021-02-18 Padalinio darbui su šeimomis paslaugų gavėjams ir darbuotojams vyko prevencinė popietė  su Pasvalio rajono PK bendruomenės pareigūne Jurgita Packevičiene.
Popietės tema: „Kaip netapti sukčiavimo auka. Elektroniniai nusikaltimai.“

 

Nauji metai-nauji ratai😊 Padalinio darbui su šeimomis darbuotojoms nupirkti nauji automobiliai

2021-02-11 Padalinys  darbui su šeimomis inicijavo apskrito stalo diskusiją su  Šeimos krizių centro darbuotojais. Kartu aptartos kylančios problemos, aktualūs klausimai, pasidžiaugta bendradarbiavimu

2021-02-11 vyko Padalinio darbui su šeimomis darbuotojų susirinkimas, kurio metu buvo aptarti darbotvarkėje numatyti klausimai

2021-01-21 Darbo su šeimomis padalinio darbuotojams  buvo neįprasta darbo diena: darbuotojai atliko kasdienes darbo funkcijas, dalyvavo Supervizijoje nuotoliniu būdu,  vyko padalinio darbuotojų susirinkimas, kurio metu buvo įgyvendintos vidaus auditorių rekomendacijos diegiant  „EQUASS ASSURANCE“  kokybės  sistemą

2021-01-19 vyko Darbo su šeimomis padalinio darbuotojų susirinkimas nuotoliniu būdu. Darbo su šeimomis padalinys nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. siekia įgyti EQUASS kokybės sistemos sertifikatą. Diegiant „EQUASS ASSURANCE“ kokybės sistemą, kurios tikslas – tobulinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, 2020 m. lapkričio-gruodžio mėn. buvo atliktas vidaus auditas ir pateiktos diegimo plano rekomendacijos, kuriomis buvo papildytas diegimo planas. Susirinkimo metu  detaliau aptartos papildyto diegimo plano veiklos ir darbotvarkėje numatyti klausimai

NUOŠIRDŽIAI norime padėkoti savo rėmėjams- pagalbininkams, kurie Šv. Kalėdų proga pardžiugino ne vieną paslaugų gavėjų šeimą ir jų vaikučius. Dalinamės gražiomis akimirkomis ir

Tariame uh, kokį didelį didelį AČIŪ, visiems, kurie 2020 m. nuolat paremdavo šeimas.

AČIŪ UŽ JŪSŲ ŠIRDIES ŠILUMĄ!

 

Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų vaikai paruošė institucinės socialinės globos gyventojams Kalėdinius sveikinimus.

AČIŪ,  SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS IR VAIKAMS UŽ PUIKIĄ INICIATYVĄ!

 

 

JAUKIŲ IR ŠILTŲ ŠV. KALĖDŲ, LAIMINGŲ IR PRASMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ JUMS IR JŪSŲ ŠEIMOMS! BŪKITE SVEIKI, LINKSMI IR LAIMINGI!

 

Dėkojame Daivos Vanagienės šeimai už šventines akimirkas ir puikias dovanas šeimai

2020-12-17 Darbo su šeimomis padalinio atvejo vadybininkės dalyvavo nuotoliniame RPLC tyrimo focus grupės susitikime, kurio metu buvo aptartas Pasvalio rajono savivaldybė vykdomas projektas „Psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos kūrimas“.

 

2020-11-26 Darbo su šeimomis padalinio darbuotojai, kaip ir kiekvieną mėnesį, bendradarbiaujantys dėl kompleksinės pagalbos organizavimo su Šeimos krizių centro darbuotojais aptarė šeimų stiprybes, pasiekimus ir pokyčius, mažinant rizikos veiksnius, susijusius su vaiko tėvais ir jų santykiais su vaikais, nuotoliniu būdu

2020-11-19, kaip ir kiekvieną mėnesį, vyko Darbo su šeimomis padalinio darbuotojų,  susirinkimas tik  šį kartą nuotoliniu būdu. Susirinkimo metu aptarti darbotvarkėje numatyti klausimai

2020-11-18 Darbo su šeimomis padalinys inicijavo ir organizavo apskrito stalo diskusiją nuotoliniu būdu. Diskusijos metu buvo aptarti kylantys sunkumai, pasidžiaugta dėl  įstaigų bendradarbiavimo, priimti bendri sprendimai bendradarbiavimo kokybei gerinti. Diskusijoje dalyvavo: VVTAĮT Panevėžio ir Pasvalio skyriaus specialistai, Pasvalio socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė ir Pasvalio socialinių paslaugų centro specialistai

Lapkričio 12 d. Padalinio darbui su šeimomis atvejo vadybininkės dalyvavo Supervizijoje nuotoliniu būdu, taip pat nuotoliniuose mokymuose „Bendravimo nauda tikslui pasiekti ir jo įtaka žmogaus emocinei sveikatai ir gerai savijautai“

Informuojame, jog dėl nuo š. m. lapkričio 9 d. skelbiamo visuotinio karantino Lietuvoje, vadovaujantis Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu 2020-10-26, Nr. V-936, 1.17 punktu nukeliami numatyti atvejo nagrinėjimo posėdžiai, kurių metu turėjo vykti numatytos pagalbos planų peržiūros.

            Tačiau, esant būtinybei, organizuosime tiesioginio kontakto būdu, atvejo nagrinėjimo posėdžius, kurių metu laikysimės apsaugos priemonių naudojimo COVID -19 ligos rekomendacijų.

           Dėl pasikeitusių atvejo nagrinėjimo posėdžių datų ir laiko informacija bus atnaujinama ir raštu informuojama.

           Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.

2020-10-15 Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio socialinės darbuotojos Inga Pelegrimaitė ir Jolita Valotkienė organizavo Saločių seniūnijos patalpose popietę paslaugų gavėjams, kurios metu prevenciškai buvo kalbama apie smurto rūšis ir pagalbos būdus patyrusiems smurtą, paslaugų gavėjų sveikatos ir saugumo užtikrinimą, pagarbų paslaugų gavėjų elgesį. Šiomis temomis išdalintos informacinės skrajutės. Dėkojame: Saločių seniūnijos seniūnui Romanui Gaudiešiui, kuris paslaugų gavėjams priminė: apie tinkamą naminių augintinių priežiūrą, pasikeitusį mišrių komunalinių atliekų vežėją ir naujų sutarčių sudarymą bei atliekų rūšiavimą, apie paslaugų gavėjų ir jų šeimos narių saugų elgesį tamsios paros metu, taisykles ir patarimus dviračių, paspirtukų, riedžių, mopedų vairuotojams. Pasvalio priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektoriui Mindaugui Motuzai, kuris prasidėjus šildymo sezonui priminė apie pagrindines priešgaisrinio saugumo priemones ir tinkamą krosnių priežiūrą, demonstravo autonominių dūmų detektorių ir gesintuvų naudojimą. Ačiū, paslaugų gavėjams, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose.

Siekiant pagerinti socialinių paslaugų kokybę, Darbo su šeimomis padalinys, pradeda vykdyti paslaugų gavėjų apklausą

2020-10-08 Darbo su šeimomis padalinio darbuotojos dalyvavo dailės terapijos mokymuose
„Dailės terapija-  kūrybiški metodai nerimui ir įtampai mažinti socialiniame darbe”

 

DIEGIANT EQUASS  ASSURANCE  KOKYBĖS SISTEMĄ, VYKDOMA

DARBUOTOJŲ APKLAUSA

2020-09-30  Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio socialinės darbuotojos Rita Vasiliūnienė ir Regina Tamošiūnienė suorganizavo Vaškų seniūnijos patalpose popietę paslaugų gavėjams, kurios metu vyko prevenciniai pokalbiai apie smurtą ir reagavimą į jį, paslaugų gavėjų sveikatą ir saugumą, pagarbų paslaugų gavėjų elgesį. Šiomis temomis išdalintos informacinės skrajutės.
Popietėje dalyvavo: Pasvalio priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius Mindaugas Motuzas, kuris priminė apie pagrindines priešgaisrinio saugumo priemones savo namuose, gyvenvietėse ir gamtoje, demonstravo autonominių dūmų detektorių naudojimą.
Popietės dalyviai su seniūnijos darbo organizavimo inžinieriumi Svajūnu Laikūnu, mokėsi panaudoti miltelinį gesintuvą.
Visuomenės sveikatos biuro specialistė, dietologė Rita  Veclovienė supažindino su maisto produktų derinimu, pateikė rekomendacijas tėvams apie sveiką mitybą ir kaip atsisakyti nesveiko maisto.
Ačiū, specialistams, kurie išsamiai atsakė į paslaugų gavėjams iškilusius klausimus.

2020-09-30 Pasvalio socialinio paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio socialinės darbuotojos Edita Žurauskienė ir Dalė Bedalienė, Pumpėnų seniūnijos patalpose, surengė paslaugų gavėjams popietę, kurios metų vyko prevenciniai pokalbiai apie smurtą apie paslaugų gavėjų sveikatos stiprinimą ir jų saugumo užtikrinimą, pagarbų elgesį. Šiomis temomis išdalintos informacinės skrajutės.
Dėkojome: Pumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotojai Astai Raudonienei už suteiktą informaciją apie pasikeitusį mišrių komunalinių atliekų vežėją su kuriais bus sudaromos sutartys, bei atliekų rūšiavimą.
Pumpėnų parapijos Kunigui Juan Markos Coduti, kunigas kvietė atverti savo širdį Kristui. Pasakojo apie parapijoje esančius būrelius, užsiėmimus ir stovyklas vaikams.
Policijos komisariato pareigūnei Jurgitai Packevičienei, kuri papasakojo apie smurto formas, priminė kur kreiptis pagalbos.
Mikoliškio medicinos punkto bendruomenės slaugytojai Onai Jurkštienei, kuri kabėjo apie vaikų sveiką mitybą, imuniteto stiprinimą, bei Covid 19 prevenciją.

Šiandiena,  Darbo su šeimomis padalinio darbuotojų susirinkimo metu, buvo dar kartą pasveikintos socialinės darbuotojos, profesinės dienos proga bei padėkota už sunkų darbą. Pasveikinta darbuotoja, Alma Šlekonienė, gražios sukakties proga. Giedrei Želvytei palinkėta neužmiršti buvusių kolegių ir SĖKMĖS naujame darbe!

2020-09-25 Pasvalio socialinių paslaugų Darbo su šeimomis padalinys minėjo Lietuvos socialinių darbuotojų dieną. Direktorė, Rasa Beinorienė, visoms įstaigoje dirbančioms, socialinėms darbuotojoms linkėjo asmeninės laimės, sėkmės, meilės sau ir kitiems.

2020-09-25, 10.00 val. Padalinio vadovė darbui su šeimomis dalyvavonuotoliniame susirinkime/pasitarime, kuri inicijavo VTAIT Panevėžio apskrities mobilios komanda.

Pasitarimo tikslas:  pristatyti  2020 metais teiktų AV rekomendacijų pagrindinius aspektus, specialistų lūkesčiai.

2020-09 24  Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio socialinės darbuotojos Giedrė Želvytė ir Alma Šlekonienė surengė popietę Daujėnų seniūnijos patalpose. Vyko prevenciniai pokalbiai apie smurtą ir reagavimo į jį algoritmą, paslaugų gavėjų teises ir pareigas bei jų sveikatą ir saugumą. Šiomis temomis išdalintos informacinės skrajutės.

Dėkojame Pasvalio policijos komisariato pareigūnei, Jurgitai Packevičienei, kuri papasakojo apie įvairias smurto formas bei sukčiavimą internetu.  Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojui, Sigitui Savickui, priminusiam paslaugų gavėjams  apie artėjantį šildymo sezoną, suteiktą informaciją apie būtinybę įsigyti dūmų detektorius. Socialinio darbo organizatorei, Santai Strumbilaitei, paslaugų gavėjams suteiktą informaciją apie duomenų apsaugą, konfidencialumo laikymąsi.

 

2020-09-17 Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio darbuotojos Dalia Misevičienė ir Modesta Zalensienė, paslaugų gavėjams, Krinčino seniūnijos patalpose surengė popietę, kurios metu vyko prevenciniai pokalbiai apie smurtą ir reagavimą į jį, paslaugų gavėjų sveikatą ir saugumą, pagarbų paslaugų gavėjų elgesį. Šiomis temomis išdalintos informacinės skrajutės. Dėkojame Krinčino seniūnijos seniūnui Gintautui Venskevičiui, kuris priminė paslaugų gavėjams apie artėjantį šildymo sezoną ir būtinybę tinkamai pasirūpinti savo šeimos narių saugumu. Bendrosios praktikos slaugytoja Virginija Einorienė priminė apie sezonines peršalimo ligas, imuniteto stiprinimą, taip pat Covid 19 prevenciją. Policijos pareigūnė Jurgita Packevičienė, kalbėjo apie smurtą, jo rūšis, priminė taisykles važiuojantiems dviračiu, pėstiesiems.

 

2020-08-20 Pasvalio socialinių paslaugų centro sodelyje vyko terapija su psichologe Daiva Čeponiene „Gėlių karalystė“. Paslaugų gavėjos surado grožį ir gėrį savo sukurtuose darbuose, tai širdies žodžiai- gėlių spalvų karalystėje. AČIŪ, partneriui- Pasvalio Visuomenės sveikatos biurui!

2020-08-07 paslaugų gavėjų vaikams vyko, socialinės darbuotojos inciatyva organizuota, edukacinė pramoga “Pažink žirgus iš arčiau“.
Ačiū darbuotojos dukrai, Vytautei Bedalytei už žinias apie žirgus ir puikiai praleistą laiką, bei neužmirštamus įspūdžius!

2020-07-09 Darbui su šeimomis padalinio darbuotojams vyko popietė apie paslaugų gavėjų teises ir teisių taikymo būdus kasdieniniame darbe.

Šiandiena  paslaugų gavėjų vaikams vyko prevencinė popietė. „Saugus elgesys prie vandens“. Nuoširdus AČIŪ  Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyrams ir Pasvalio visuomenės sveikatos biuro specialistei! Dėkojame už suteiktas žinias vaikams ir prasmingai kartu praleistą laiką!

Birželio 1 dieną buvo švenčiama Tarptautinė vaikų gynimo diena!

 

Šiandiena dalyvavome nuotoliniuose mokymuose. Mokymų metu gydytojas psichiatras Jaunius Urbutis kalbėjo apie  įvairias priklausomybes, jų atpažinimą ir gydymo būdus.

Pasvalio socialinių  paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinys su Kazickų šeimos fondo parama džiaugiasi galėdamas pasveikinti dešimt Pasvalio rajono mamų. Organizatoriai artėjančios Motinos dienos proga palinkėjo, kad bundantis pavasaris neštų šviesą, gyvenimo džiaugsmą, puikią nuotaiką ir kad niekada netrūktų sveikatos bei vaikų meilės.

Partneriai: Arminas Vareika, Pasvalio Bendruomeniniai šeimos namai

2020-04-17  dėl paskelbto karantino LR teritorijoje, nuotoliniu būdu vyko institucijų „apskrito stalo“ diskusija. Su specialistais aptarta, kad kiekvieną dieną tenka veikti kūrybiškai, priimant įvairius sprendimus susijusius su pagalba šeimoms, kuriose auga nepilnamečiai vaikai. Pasidalinta patirtimi ir praktiniais patarimais. Šiuo ypatingu metu labai svarbus visų institucijų solidarumas,  esame dėkingi socialiniams partneriams.

 Ačiū dalyvavusiems: Pasvalio ŠPT, VVTAĮT Pasvalio skyriui, Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, Pasvalio Grūžių vaikų globos namams, Bendruomeniniams šeimos namams, Švietimo ir sporto skyriui, VO „Gelbėkit vaikus“, Visuomenės sveikatos biurui.

 

Aktuali informacija mokinių tėvams

Balandžio 23 d. 15.00-16.00 val. tiesiogiai internetu vyks paskaita „Kaip kalbėti su vaikais apie jausmus, kylančius karantino metu?“. Paskaitoje Paramos vaikams centro psichologė, programos „Antras žingsnis“ vadovė Ieva Dulinskaitė aptars, kaip su vaikais kalbėti apie nerimą, baimę, nežinomybės ir pasimetimo jausmus, kylančius reaguojant į susidariusią situaciją. Taip pat bus pristatomi būdai, kaip mokyti vaikus nusiraminti, kai apima pyktis arba susierzinimas, kaip mokyti vaikus spręsti tarpusavio problemas ir ieškoti išeičių.
Skirta: tėvams, įtėviams, globėjams ir visiems, kuriems aktualu, kaip kalbėti su vaikais apie karantino metu kylančius jausmus.
Paskaita – nemokama, tačiau būtina užsiregistruoti ir užpildyti dalyvio apklausos anketą iki balandžio 18 d.
Daugiau informacijos ir registracija – https://bit.ly/2yiO878

 

LAI Į ŽEMĘ SUGRĮŽTA RAMYBĖ, BŪKIME SVEIKI!

DARBO SU ŠEIMOMIS PADALINIO PASLAUGŲ GAVĖJŲ VAIKAI  IŠRADINGAI PASVEIKINO SENELIŲ NAMŲ GYVENTOJUS SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS!

 

 

Informuojame, kad paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, paslaugų gavėjams teikiamos socialinės priežiūros paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Dažniau nei įprasta paslaugos teikiamos ryšio priemonėmis, tačiau tam tikrais socialinės rizikos atvejais paslaugos teikiamos šeimos namuose.

Prašome bendradarbiauti ir atpažinus socialinės rizikos veiksnius informuoti socialinę darbuotoją, teikiančią paslaugas  socialinę riziką patiriančioms šeimoms. Apie pastebėtus galimus vaikų teisių pažeidimus nedelsiant informuoti policiją.

   Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.

 

REKOMENDUOJAME: kaip turiningai leisti laisvalaikį rasite čia:

https://bit.ly/ka-veikti-paaugliams-karantine

Visus darbuotojų kontaktus rasite:  paslaugucentras.pasvalys.lt

 

PRIMENAME: Priemonės, kurios mažina pavojų užsikrėsti koronavirusu:

                     ● rankų plovimas vandeniu ir muilu arba rankų trinkimas dezinfekcine priemone, skirta rankoms;

● kosėjant ir čiaudint nosies bei burnos prisidengimas nosinaite arba sulenkta alkūne;

  ● kontaktų su peršalusiu arba į gripą panašių simptomų patiriančiu asmeniu vengimas.

PAJUTUS LIGOS SIMPTOMUS BŪTINAI KREIPKITĖS Į MEDIKUS PAGALBOS TELEFONU 1808, GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA PATIEMS VYKTI Į GYDYMO ĮSTAIGAS.

 

Svarbi informacija!
Sparčiai plintant virusui būkime pasiruošę
Kovo 6 d. Pasvalio socialinių paslaugų centre, paslaugų gavėjai dalyvavo  kūrybiniame-terapiniame užsiėmime  “Šilko vitražas”.
 Ačiū, Pasvalio visuomenės sveikatos biurui  ir psichologei Daivai Čeponienei už puikią grupinę terapiją! 
Tarptautinės moters solidarumo dienos proga puiki dovana sau- savo kūrybos skarelė!
Padalinys darbo su šeimomis sveikina visus su atėjusiu pavasariu ir artėjančia svarbia mums ir Lietuvai švente
Vasario 21 d. Pasvalio socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų vaikai vyko į saldainių fabriką ,,Rūta” Šiaulių m. Apsilankę vaikai sužinojo kaip gaminami saldainiai, išmėgino savo jėgas gaminant šokoladinius skanėstus, čia pat jų ir paragavo, savo gaminius parvežė namiškiams lauktuvių. Šokolado muziejuje vaikai žvilgtelėjo į beveik keturių tūkstančių metų šokolado istoriją. Išgirdo apie pirmuosius Lietuvos šokolado fabrikus ir ilgiausiai veikiantį saldainių fabriką ,,Rūta”. Ačiū nuolatiniams mūsų draugams – rėmėjams ,,Family support  – Lithuania” už puikią išvyką
Vasario 18-19 dienomis Pasvalio socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų vaikai vyko į Appolo kiną, žiūrėjo filmą ,,Arkties komanda”. Vaikai pamatė, kad galima siekti užsibrėžtų tikslų ir mokytis iš Arktyje gyvenančio lapiuko Žaibo. Nuoširdus AČIŪ, Pasvalio krašto garbės pilietei Wenche Bjorkeng
Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojos vasario 12 d. kartu su socialiniais partneriais dalyvavo susitikime su priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės ,,ETERNA VITA” nariais. Susitikimo metu buvo pristatyta bendruomenės vykdoma veikla, aptartos bendravimo galimybės
2020-01-20 direktorė darbo su šeimomis padalinio darbuotojas susirinkimo metu supažindino su Equass Assurance anketinės apklausos rezultatais. Darbuotojos supažindintos su įstaigos metiniu planu, numatytomis veiklomis ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planu, aptartas naujas atvejo vadybos tvarkos aprašas, kiti einamieji klausimai
Gruodžio 13 d. padalinio darbui su šeimomis paslaugų gavėjams suorganizuota popietė molio terapija vidinės savijautos stiprinimas ,,Kuriu savo pasaulį”.
Ačiū psichologei Daivai Čeponienei
2019 m. gruodžio 12 d. Pasvalio socialinių paslaugų gavėjų vaikai lankėsi Pasvalio krašto muziejaus edukacinėje programoje ,,VIDURY DVARO MEŠKA KARO”. Vaikai vaišinosi pica, dalinosi įspūdžiais!  Šventę dovanojo Family support-Lithuania
Lapkričio 21 d. Pasvalio atviro jaunimo centre dalyvavome atšvaitų gamybos pamokoje kartu su komisariato atstove G.M
Įgyvendinant EQUASS projektą, siekiama gerinti socialinių paslaugų kokybę, atlikta anoniminė paslaugų gavėjų (119 šeimų) paslaugų vertinimo anketinė apklausa. Rezultatų rodikliai bus skelbiami
Lapkričio 15 d. padalinio darbui su šeimomis paslaugų gavėjams organizuota popietė ,,Dailės terapija: mandalų piešimas manų kruopomis”
Pasvalio socialinių paslaugų centro padalinio darbui su šeimomis darbuotojos lankėsi Pasvalio atviro jaunimo centre, kuriame susipažino su centro veikla, jaunimo ir šeimų užimtumo galimybėmis, susitarta dėl bendradarbiavimo
Padalinio darbui su šeimomis informacija
Pasvalio socialinių paslaugų Padalinio darbui su šeimomis darbuotojai dalyvavo susitikime su Panevėžio teritorinių ligų specialistais
Turbūt Lietuvoje nerastume žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie labdaros ir paramos fondą ,,Maisto bankas”. Džiaugiamės šį savaitgalį prisidėję prie ,,Maisto banko akcijos!
Padalinio darbui su šeimomis darbuotojos dalyvavo Užimtumo tarnybos organizuotame susitikime, siekiant užtikrinti paslaugų gavėjų geriausius interesus bei kokybišką paslaugų teikimą. Susitikime dalyvavo: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, ,,Sodros” specialistai
Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis darbuotojos 2019-10-15 dalyvavo Šeimos konferencijos metodo mokymų programos pristatyme
Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis darbuotojos dalyvauja 40 val. programoje, kuria siekiama sumažinti neigiamą psichosocialinių
rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą