Pasvalio socialinių paslaugų centro lankytojų dėmesiui – informacija apie klientų aptarnavimą!

Pasvalio rajono savivaldybėje paskelbtas karantinas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki balandžio 30 d., karantino metu, Pasvalio socialinių paslaugų centro gyventojų lankymas ir kitų lankytojų lankymasis Paslaugų centre draudžiamas.

Rekomenduojame dėl paslaugų konsultuotis nuotoliniu būdu:

Kontaktiniai duomenys 8 – 451 52755

Direktorė – 8 612 26356

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams – 8 641 89830

Techninių pagalbos priemonių išdavimas ir grąžinimas – 8 451 51471

Atvejo vadyba – 8 610 60644

Pagalba namuose – 8 451 50662

Į Pasvalio socialinių paslaugų centrą, esant būtinybei, įleidžiami asmenys, kurie vizitą suderinę su specialistu.

Atvykstantiems į įstaigą būtina laikytis higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo  etiketo ir kt.) dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Įėjus į įstaigą reikia nusidezinfekuoti rankas, dezinfekavimo priemonę Jums paduos jus aptarnaujantis specialistas ir pamatuos kūno temperatūrą (jeigu pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) paslaugų gavėjai neaptarnaujami.

Kontaktą tarp darbuotojų ir lankytojų išlaikyti saugiu 2 metru atstumu